Ajankohtaista Helsingin historiasta – avoin yleisötilaisuus

Stadsbornas Helsingfors -teoksen julkistaminen ja historiatoimikunnan toiminnan esittely

Keskustakirjasto Oodi, Kuutio 11.4.2019 klo 16.00 – 18.00

16.00-16.05 Tilaisuuden avaus, historiatoimikunnan varapuheenjohtaja, docent Erkki Tuomioja


16.05-16.35 Stadsbornas Helsingfors. Helsingfors stads historia efter 1945 -teoksen (Edita 2018) esittely. Professori emerita Anna-Maria Åström ja FT Kati Katajisto keskustelevat kirjasta ruotsiksi ja suomeksi.


16.35-16.45 Muistopaikat 1918 -sivuston ja Santahaminan punavankihautausmaa-virtuaalimuistomerkin esittely. AllegraLab Helsinki/Verge Oy


16.45-17.35 Poimintoja Helsingin historian tutkimuksesta. Dosentti Seppo Aalto: 1500-luvun Helsingin merkitys Ruotsille. Professori Martti Häikiö: Tiedon metropoli. Dosentti Anja Kervanto Nevanlinna: Kaupunkihistoria kansalaistoiminnan vahvistajana


17.35-18.00 Muistopaikat 1918 -sivuston ja Santahaminan punavankihautausmaa -virtuaalimuistomerkin esittely. AllegraLab Helsinki/Verge Oy.

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupungin historiatoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta sekä syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta. Lue lisää Helsingin kaupungin historiatoimikunnasta ja sen julkaisuista: https://www.hel.fi/kanslia/fi/paatoksenteko/historiatoimikunta
Muistopaikat Helsingissä 1918 –sivusto: https://muistopaikat1918.hel.fi/

Aktuellt om Helsingfors historia – öppet evenemang för allmänheten

Lansering av boken Stadsbornas Helsingfors och presentation av historiekommitténs verksamhet
 

Centrumbiblioteket Ode, Kuben, 11.4.2019 kl 16.00 – 18. 00

16.00-16.05 Välkomstord, vice ordförande för Helsingfors stadshistoriekommitté, Docent Erkki Tuomioja


16.05-16.35 Stadsbornas Helsingfors. Helsingfors stads historia efter 1945 (Edita 2018).
Professor emerita Anna-Maria Åström diskuterar med FD Kati Katajisto på svenska och finska.


16.35-16.45 Presentation av webbplatsen Minnesplatser i Helsingfors 1918 och det virtuella minnesmärket över Sandhamns begravningsplats för röda fångar. AllegraLab Helsinki/Verge Oy.


16.45-17.35 Axplock ur forskningen om Helsingfors historia: Docent Seppo Aalto: 1500-luvun Helsingin merkitys Ruotsille. Professor Martti Häikiö: Tiedon metropoli. Docent Anja Kervanto Nevanlinna: Kaupunkihistoria kansalaistoiminnan vahvistajana.


17.35-18.00 Presentation av webbplatsen Minnesplatser i Helsingfors 1918 och det virtuella minnesmärket över Sandhamns begravningsplats för röda fångar. AllegraLab Helsinki/Verge Oy.

Evenemanget ordnas av Helsingfors stads historiekommitté, som har till uppgift att planera och producera ny forskning om Helsingfors stads historia samt att fördjupa kännedomen om Helsingfors historia på basis av vetenskaplig forskning. Läs mer om Helsingfors stads historiekommitté: https://www.hel.fi/kanslia/sv/paatoksenteko/historiatoimikunta-sv
Läs mer om Minnesplatser i Helsingfors 1918: https://muistopaikat1918.hel.fi/sv/