Sjuttonhundratalet – en djupgående brytningstid i Sydöstra Finland

Professor emeritus Yrjö Kaukiainens föreläsning ordnas i Maritimcentret Vellamo, Kotka, i samband med det XIV Nordiska lokalhistorikermötet. I en öppen föreläsning berättar prof. Kaukiainen om sjuttonhundratalet som en djupgående brytningstid i sydöstra Finland. Kaukiainen har forskat ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia.

Läs mera om professor Yrjö Kaukiainen och hans arbete.

——————————–

Pohjoismaista paikallishistorian konferenssia tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kulturfonden. Seminaari on myös saanut Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kautta avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää veikkauksen tuotoista.